E-mail

Dit is een ontwikkeling die een unieke plek gaat toevoegen

Hallo Thijs, kun je om te beginnen iets vertellen over jezelf?
Mijn naam is Thijs van Heusden en ik ben sinds vorig jaar mei projectmanager bij het Project Management Bureau PMB van de gemeente Rotterdam. Mijn opdracht is om ervoor te zorgen dat er een Masterplan komt voor de ontwikkeling van Cultuur&Campus. Een belangrijke opgave daarbij is de verbinding tussen alle betrokken afdelingen en partijen. Ik heb onder andere een studie sociale geografie en stedenbouw gevolgd. Ik werk al geruime tijd aan stedelijke opgaven. Dat heb ik onder andere eerder al in Rotterdam, Deventer en Antwerpen gedaan.

Wat is precies een Masterplan?
Met een Masterplan onderzoek je de haalbaarheid van een ruimtelijke opgave. In een Masterplan worden onder andere de doelen, de ambitie, zoals het toekomstig programma, het ruimtelijk concept, de ruimtelijke randvoorwaarden en de relatie met de omgeving en bereikbaarheid omschreven. Verder wordt onderzocht hoe we dat stap voor stap gaan ontwikkelen en wat de ontwikkeling gaat kosten (onderzoek naar de financiële haalbaarheid). Oftewel, op welke manier kan Cultuur&Campus worden gerealiseerd?

Meerdere partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van Cultuur&Campus; met name de gemeente en de drie onderwijsinstellingen Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en Codarts Hogeschool voor de Kunsten.

“Een plek waar
men trots op is.”

Hoe komt dat Masterplan tot stand?
Om tot een Masterplan te komen worden allerlei onderdelen betrokken en onderzocht; stedenbouw, landschap, mobiliteit en openbaar vervoer, duurzaamheid, communicatie enzovoort. Het is gelijktijdig tekenen en rekenen om alle uitkomsten samen te brengen in een haalbaar plan. De gemeente heeft een meervoudig onderhandse aanbesteding voor de ontwikkeling van het Masterplan voor Cultuur&Campus uitgeschreven. Aan Mei Architects en Planners is de opdracht ‘gegund’ zoals dat heet. Zij stellen het Masterplan op. Robert Winkel van Mei Architects vervult daarbij de rol van ateliermeester. Dit doen zij niet alleen, maar in nauwe samenwerking met de gemeente, de onderwijspartners en onder andere bureau Vitibuck en bureau Maatschap voor Communicatie.

Op dit moment is gestart met het Masterplan. De komende maanden komen in een aantal werksessies, zogenoemde ateliers, de verschillende onderdelen van de ontwikkeling van Cultuur&Campus aan de orde. Een van de eerste stappen is het ophalen van informatie in de buurt, in gesprek met bewoners en stakeholders. Bureau Maatschap voor Communicatie heeft daarvoor een plan gemaakt. De komende weken gaan ze de wijk in voor straatinterviews en worden focusgroepen georganiseerd. De aftrap was een online bijeenkomst met de gebiedscommissies, wijkcomités en wijkraden uit de gebieden Charlois, Feijenoord en IJsselmonde op 13 januari.

De uitkomsten van alle ateliers vormen onder andere de input voor het concept Masterplan. Uiteindelijk wordt het concept Masterplan ter besluitvorming aangeboden aan het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad. 

“Dit is een ontwikkeling
die een unieke plek gaat toe voegen.”

Wat hoop jij voor Cultuur&Campus, voor Rotterdam-Zuid, voor de stad?

Cultuur&Campus past perfect in de doelstellingen van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) dat werkt aan een gezonde toekomst van Rotterdam-Zuid. Cultuur&Campus moet een innovatieve, duurzame-, inspirerende, woon-, werk- en ontmoetingsplek worden met hoger onderwijs, cultuur en studentenhuisvesting. Een ontwikkeling met en voor alle Rotterdammers en iedereen daarbuiten. In de meeste steden worden doorlopend nieuwe plekken ontwikkeld waar je als bezoeker nieuwsgierig naar bent. Cultuur&Campus wordt in Rotterdam die nieuwe nieuwsgierig makende plek. Het moet een plek worden waar de mensen uit de wijken van Rotterdam-Zuid graag heen gaan en die bezoekers aan de stad niet willen missen.

Cultuur&Campus heeft een maatschappelijke functie, er komt onderwijs, kunst en cultuur, het wordt een publieke plek met een interessante historie. Op de kade met prachtig uitzicht over de Maas waar mensen lekker kunnen zitten of waar gesport kan worden en binnen ruimte voor voorstellingen, exposities en meer. Het wordt een enorme toevoeging waar het gaat om vernieuwend onderwijsaanbod, dus een plek voor studenten.

Dit is een ontwikkeling die een unieke plek en bijzondere functies gaat toe voegen, aan Rotterdam-Zuid, aan heel Rotterdam. Een plek waar men trots op is.