E-mail

Cultuur&Campus
de toekomst
van de stad

Rotterdam is de stad die altijd vooruit blikt, waar we volop ruimte zien én die ruimte pakken. De stad die niet leeft, denkt of doet in hokjes. Waar we unieke krachten verbinden en versterken. En zo over de grenzen gaan van wat je in je eentje kan bedenken…

Iconisch & experimenteel
Rotterdams & internationaal

De plek

Al startend vanaf medio 2023 in de directe omgeving. Aan het Charloisse Hoofd vindt je eind jaren ’20 de nieuwste hotspot van Rotterdam. De plek waar Rotterdammers, cultuurmakers, onderwijs en wetenschappers inspiratie halen uit de skyline en elkaar. Waar zij samen aan oplossingen werken en zich opladen met een wandeling langs het water. In de perfecte omgeving voor experiment; waar wat bedacht wordt ook direct geïmplementeerd kan worden. Een spannende plek die bezoekers van ver weg én dichtbij meeneemt in de laatste innovaties. Waar je geïnspireerd raakt over de mogelijkheden voor de toekomst van de stad. Co-creatie en co-design zijn een wezenlijk onderdeel van Cultuur&Campus, waar wetenschap en kunst samenkomen, mogelijk gemaakt door studenten, stadmakers, startups en andere Rotterdammers en door het bedrijfsleven te betrekken in een omgeving waar iedereen erbij hoort en sociale impact kan groeien en bloeien. Wat begint als experimentele plek en concept zal uitgroeien tot een blijvend icoon van Rotterdam Zuid. Toonaangevend voor Nederland en de rest van de wereld.

Creativiteit & wetenschap
Onderwijs & cultuur

Uniek partnerschap

Vernieuwende oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken vragen om innovatiekracht over de grenzen van disciplines heen. Cultuur&Campus is ontstaan vanuit een partnerschap van Codarts, Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en Willem de Kooning Academie HR en gemeente Rotterdam. In de toekomst wordt deze samenwerking uitgebreid met andere koplopers op het gebied van cultuur, wetenschap en innovatie. Samen ontwikkelen zij vernieuwende oplossingen voor uitdagingen waar steden over de hele wereld mee kampen. Waarbij een volgende generatie stadmakers opgeleid worden. Hoe blijven we bijvoorbeeld fijn en gezond samenleven op een klein oppervlak? Hoe kunnen we begrippen als circulair en duurzaam inbouwen in een stedelijke omgeving die productief blijft? En hoe voorkomen we dat mensen in de schulden raken?

Talenten & studenten
Bewoners & toeristen

Voor wie?

Cultuur&Campus ontvangt studenten, talenten, onderzoekers en cultuurmakers uit Rotterdam, Nederland en daarbuiten. De plek is toegankelijk voor alle Rotterdammers, voor dagjesmensen en voor buitenlandse toeristen. Je kunt er je huiswerk maken of er de lekkerste lokaal gebrande koffie komen proeven. Cultuur&Campus biedt als living lab ruimte aan experiment en vernieuwing. Dat zal zich de komende jaren ook uiten in de ontwikkeling en placemaking van het gebied. Van tentoonstelling tot technolab en van cultuurconferentie tot artificial intelligence studio, het is in de toekomst allemaal mogelijk.

In ontwikkeling

Cultuur&Campus ontsluit een heel nieuw stadsdeel en biedt unieke kansen voor bewoners en partijen in de regio. Het toont de potentie van Rotterdam Zuid en laat het uitgroeien tot een voorbeeld voor steden wereldwijd. We ontwikkelen er talent, bouwen aan onze stad van de toekomst en werken aan oplossingen die over de hele wereld gebruikt kunnen worden. Er wordt op dit moment vol energie gewerkt aan een korte termijn plan en een lange termijn programma van eisen. Hierbij worden bewoners, stakeholders en andere belanghebbenden continu betrokken. Input die is opgehaald bij onder meer het Rijk, gebiedscommissies en wijkraden, fondsen, de culturele sector en onderwijspartijen is hierin ook richtinggevend. Blijf via deze pagina op de hoogte van de laatste ontwikkelingen of neem contact op via cultuurcampus@rotterdam.nl om samenwerkingsmogelijkheden te verkennen.

Wat ging er aan vooraf?

 • Juni 2020

  Convenant gemeente en hoger onderwijspartijen
  Meer info

  Convenant gemeente en hoger onderwijspartijen

  Eind juni 2020 tekende de gemeente een convenant met de onderwijspartijen Codarts Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam en Hogeschool Rotterdam en is een start gemaakt met de concrete plannen voor de korte als de lange termijn.

 • Maart 2020

  Haalbaarheidsstudie
  Meer info

  Haalbaarheidsstudie

  In maart 2020 zijn de uitkomsten van de haalbaarheid van het advies driemanschap aan het college gepresenteerd. De studie is in juli 2020 naar de raad gestuurd. De haalbaarheidsstudie toont vier bouwstenen voor een haalbare Cultuurcampus:

  • De gezamenlijke ontwikkeling met stevige partners – getekend convenant Codarts Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en gemeente Rotterdam
  • Groeimodel waarbij snel gestart kan worden
  • Aan de Maashaven te beginnen op het Charloisse Hoofd
  • Met ‘Toekomst van de stad’ als overkoepelend thema

  Haalbaarheidsstudie Cultuurcampus – PDF(2.5M)

 • 2019

  Advies driemanschap Cultuurcampus
  Meer info

  Advies driemanschap Cultuurcampus

  In september 2019 adviseert een driemanschap (Marco Pastors – Nationaal Programma Rotterdam Zuid, Wilma Franchimon – Codarts Rotterdam en Theo Kemperman – Bibliotheek Rotterdam) de gemeente over de bouw van de Cultuurcampus waarin kennis, cultuur en toerisme samenkomen als motor voor een leefbare en levendige stad. Centraal thema van de Cultuurcampus is ‘Toekomst van de stad’. Op basis van dit advies geeft het college de opdracht de haalbaarheid te onderzoeken.

  Advies driemanschap

 • 2018

  Regiodeal NPRZ
  Meer info

  Regiodeal NPRZ

  In december 2018 wordt de Regiodeal NPRZ getekend. In de Regiodeal met het Rijk over Rotterdam Zuid is vastgelegd dat cultuur een klein maar wezenlijk onderdeel is van de aanpak van Zuid.

  Kamerbrief Regiodeal Rotterdam Zuid
  Bijlage Kamerbrief Regiodeal Rotterdam Zuid

 • 2016

  Motie Monasch-Hoogland Nationaal Cultureel Wetenschappelijk Instituut.
  Meer info

  Motie Monasch-Hoogland Nationaal Cultureel Wetenschappelijk Instituut.

  In 2016 wordt in de Tweede Kamer de motie namens de leden Monasch en Hoogland (32820-198) aangenomen. In deze motie wordt opgeroepen de mogelijkheid te onderzoeken van een ambitieus en vooruitstrevend instituut dat bijdraagt aan de aantrekkingskracht van Rotterdam Zuid.

  Motie Monasch-Hoogland 32820-198

 • 2017

  Verkenning ‘Huis met veel kamers’ en Manifest ‘Rotterdam Connected’
  Meer info

  Verkenning ‘Huis met veel kamers’ en Manifest ‘Rotterdam Connected’

  In opdracht van het Rijk vraagt burgemeester Aboutaleb aan de Verkenner, mevrouw Van der Meer Mohr, de mogelijkheden na te gaan van ‘een instituut dat een vitale verbinding kan maken tussen de gemeentelijke, nationale en internationale agenda, met als basis de beoogde educatieve en culturele waarde voor de bewoners van Zuid en gaandeweg ook het noordelijke deel van de stad’. In het voorjaar van 2017 presenteert zij haar verkenning ‘Een huis met veel kamers’. Dit leidt in november 2017 tot het Manifest ‘Rotterdam Connected’ waarin onderwijspartijen en partijen uit de culturele sector de gemeente oproepen tot een ambitieuze vervolgstap.

  Het verslag van de verkenner: Huis met veel kamers
  Manifest ‘Rotterdam Connected’