E-mail

Vier Rotterdamse onderwijsinstellingen bundelen krachten met ambitie om vernieuwend kunstonderwijs aan te bieden

Willem de Kooning Academie en Codarts slaan handen ineen op nieuwe cultuurcampus in Rotterdam-Zuid.

Rotterdam, 20 januari 2022 – Vier Rotterdamse onderwijsinstellingen slaan de handen ineen om het kunstonderwijs in de Maasstad een flinke impuls te geven. Vanuit een nieuwe cultuurcampus op Rotterdam-Zuid wil de nieuwe Hogeschool voor de Kunsten opleidingen aanbieden aan nieuwe generaties studenten in de kunsten en wetenschappen. Met deze ambitie ondertekenen bestuurders van Hogeschool Rotterdam/Willem de Kooning Academie, Codarts Hogeschool voor de Kunsten en de Erasmus Universiteit Rotterdam vandaag een intentieverklaring. De kunstinstelling krijgt een nieuwe entiteit die zowel aan Hogeschool Rotterdam als de Erasmus Universiteit Rotterdam is verbonden. De gemeente Rotterdam ondersteunt dit bijzondere initiatief.

De opleidingsinstellingen trekken samen met de gemeente op bij het ontwikkelen van de zogeheten Cultuur&Campus op het Charloisse Hoofd aan de Maashaven. Op deze nieuwe cultuurcampus moeten onderwijs, onderzoek en maatschappelijke functies samenkomen. Tegelijkertijd biedt de locatie de onderwijsinstellingen de mogelijkheid om de verbinding met elkaar en de stad te vergroten. Op de campus zelf moet ruimte komen voor kunstbeoefening en kunst- en cultuurbeschouwing die nergens anders op deze schaal mogelijk is. Daarnaast moet de campus een uitvalsbasis worden voor ontmoeting, onderzoek, aan onderwijs gerelateerde maatschappelijke initiatieven en culturele programmering die de partners samen van de grond gaan tillen.

Hoogwaardig internationaal georiënteerd kunstonderwijs

“De krachtenbundeling van twee in Rotterdam gewortelde en complementaire kunsthogescholen én de samenwerking tussen hogeschool en universiteit stellen ons in staat lesstof aan te bieden die goed aansluit op de behoefte van studenten: van vooropleiding en hoogwaardig internationaal georiënteerd bachelor- en masteronderwijs tot promotietrajecten”, vertelt collegevoorzitter Ron Bormans van Hogeschool Rotterdam.

“Uit onze samenwerking in het onderwijs- en onderzoeksprogramma Rotterdam Arts & Sciences Lab – waarin maatschappelijke vraagstukken met behulp van kunst en wetenschap worden geadresseerd en geherdefinieerd – hebben we geleerd dat er grote behoefte is aan zo’n grote overkoepelende onderwijsinstelling”, zegt Jeroen Chabot, directeur van de Willem de Kooning Academie.

Ook zal de nieuwe onderwijsinstelling een betere doorstroom van hbo naar wo mogelijk maken, voegt collegevoorzitter Wilma Franchimon van Codarts, hieraan toe. “Naast het bachelor- en masteronderwijs gaat de nieuwe kunstinstelling ruimte bieden aan gezamenlijke onderwijsprogramma’s en combinaties van opleidingen in het hbo en wo. Op deze manier kunnen we studenten nog beter bedienen.”

De Erasmus Universiteit Rotterdam brengt academisch onderwijs en onderzoek in de nieuwe kunstinstelling in. Ed Brinksma, collegevoorzitter Erasmus Universiteit Rotterdam: “Door het samenbrengen van beeldende en uitvoerende kunst, design en wetenschap in de nieuwe kunstinstelling ontstaan nieuwe vergezichten voor kruisbestuiving in onderwijs en onderzoek voor alle betrokken partners die een grote rol spelen bij het aangaan van de grote maatschappelijke uitdagingen, direct hier in Rotterdam maar ook nationaal en internationaal.”

Bruisende en creatieve cultuurcampus op Rotterdam-Zuid

Het Rotterdamse college van B en W ondersteunt het initiatief. “We juichen deze samenwerking tussen Rotterdamse onderwijsinstellingen toe. Rotterdam kan zich hierdoor in de toekomst onderscheiden als een koploper op het gebied van kunstonderwijs, met een uitgebreid aanbod aan kunstvakopleidingen. Ook is deze nieuwe onderwijsinstelling een krachtige impuls voor Cultuur&Campus op Zuid waar we al intensief met elkaar samenwerken”, vertelt Said Kasmi, wethouder Onderwijs, Cultuur en Toerisme van de gemeente Rotterdam. “Dit wordt een bruisende, creatieve plek waar energie, creativiteit en jong talent samenkomen. Dat is goed voor Rotterdam-Zuid: het inspireert kinderen en jongeren uit de omgeving, zorgt voor werkgelegenheid en verbinding in wijken en trekt toeristen aan. We zijn er trots op dat we hier samen met deze onderwijsinstellingen de schouders onder gaan zetten.”