E-mail

Ter inzage Reactiedocument Consultatie Masterplan

Een belangrijk onderdeel om naar een gedragen Masterplan te komen was het participatietraject. “Hoe kunnen we met Cultuur&Campus optimaal aansluiten bij de lopende initiatieven, wensen en behoeften in de omliggende wijken?” Om dit in kaart te brengen, heeft een extern bureau (Publiquest-Maatschap voor Communicatie) in samenwerking met de bij het Masterplan betrokken partijen in de periode december 2021 tot maart 2022 een participatietraject ontworpen en uitgevoerd. De input werd voornamelijk opgehaald in de drie omliggende wijken (Oud-Charlois, Carnisse en Tarwewijk) en twee andere wijken (Katendrecht en Afrikaanderwijk).

De focus in dit participatietraject lag op het breed ophalen van ideeën bij een gebalanceerde afspiegeling van de betrokken wijken. Door korte, spontane gesprekken (straatinterviews) in de wijk te combineren met langere gesprekken in focusgroepen, ontstaat een gedragen beeld van welke behoeften er zijn in de wijk en hoe Cultuur&Campus daar een rol in kan spelen.

De opbrengst, samengevat in dit document, wordt gebruikt als input voor het opstellen van het Masterplan Cultuur&Campus. Dat betekent dat in een breder kader wordt gekeken (o.a. vanuit het perspectief van onderwijs, cultuur en wonen) met welke wensen en ideeën uit de wijk rekening gehouden kan worden. Daarnaast is het de bedoeling dat de opbrengst van deze consultatie wordt gebruikt bij het vormgeven van een breder participatieplan om ook de komende jaren de betrokkenheid uit de buurt vast te houden.

Lees hier het reactiedocument van de consultatie voor het Masterplan