E-mail

Mei architects and planners Ateliermeester Masterplan

Mei architects and planners is na een Meervoudig Onderhandse Aanbestedings Procedure gekozen tot bureau dat gaat werken aan het opstellen van een masterplan voor Cultuur&Campus op Rotterdam Zuid.

Cultuur&Campus moet een innovatieve-, inspirerende- woon, werk en ontmoetingsplek worden met hoger onderwijs, cultuur en studentenhuisvesting. Een ontwikkeling met en voor alle Rotterdammers en bezoekers van daarbuiten.

Ateliermeester is Robert Winkel.

Ateliermeester Robert Winkel

Mei architects and planners gaat nauw samenwerken met Maatschap voor Communicatie, een bureau met veel ervaring in participatietrajecten.