E-mail

Kennis
Cultuur
en Toerisme

Advies Driemanschap NCWI 2019

Wilma Franchimon, voorzitter College van Bestuur Codarts Rotterdam
Theo Kemperman, directeur-bestuurder Bibliotheek Rotterdam
Marco Pastors, directeur Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)

Advies aan de gemeente Rotterdam over de uitwerking van een nationaal cultureel-wetenschappelijk instituut op Zuid.

Samenvatting Een iconische publiekstrekker met unieke programmering

In dit advies lanceren wij het idee van een Cultuurcampus in Rotterdam Zuid. Het is een uitwerking van de Tweede Kamer Motie Monasch en Hoogland uit 2016 die oproept tot het ontwikkelen van een ambitieus en vooruitstrevend cultureel instituut. Daarop is in 2017 een Verkenning naar het instituut uitgevoerd, gevolgd door een Manifest van Rotterdamse culturele en onderwijspartijen. Uit die partijen heeft de gemeente ons als driemanschap gevraagd advies uit te brengen over een concrete vervolgstap.

We bouwen in dit advies voort op de ideeën uit deVerkenning. Maar hebben ook oog voor actuele ontwikkelingen. De stad groeit en er is behoefte aan meer voorzieningen. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid boekt voorzichtig positieve resultaten maar Zuid heeft vooral op het gebied van cultuur en hoger onderwijs nog een forse inhaalslag te maken. Een verkennende studie naar internationale voorbeelden laat de potentiële meerwaarde zien van gebiedsontwikkeling met cultuur en hoger onderwijs. Onderwijs en cultuur zorgen voor verbinding, veerkracht en integratie, bieden werkgelegenheid en vergroten de aantrekkingskracht van een gebied.

Deze inzichten, kansen en opgaven combineren we in het idee van een Cultuurcampus. Op de Cultuurcampus draait het om kennis, cultuur en toerisme. De Cultuurcampus is groot: 50.000 m2 en biedt onderdak aan verschillende instellingen. Er wordt gestudeerd, onderzocht, gemaakt en gepresenteerd. Alleen al de 2.500 studenten zorgen de hele dag voor leven in de brouwerij. Met horeca, een dakterras en plein is het een plek van (internationale) ontmoeting. De grensverleggende programmering zet de stad internationaal op de kaart en trekt jaarlijks 500 duizend bezoekers. Een nieuw icoon voor Rotterdam op een markante plek.

Verschillende partners binnen en buiten Rotterdam hebben aangegeven enthousiast te zijn over de ontwikkeling van een Cultuurcampus: de ruimte en bereikbaarheid, de combinatie kennis en cultuur, midden in de maatschappij en internationale hotspot tegelijk. Dat tekent de Cultuurcampus en maakt het voor partijen aantrekkelijk om mee te investeren. We zien volop ruimte in Rotterdam Zuid en drie mogelijke locaties in het bijzonder, waarvan we vragen die nader te onderzoeken.

De stad groeit. Zuid verdient een inhaalslag. Rotterdam is toe aan een nieuw icoon. Het is een goed moment, er is ruimte en er is interesse om mee te investeren. Aan de slag!

Wilma Franchimon, Theo Kemperman, Marco Pastors
September 2019

Download het complete advies