E-mail
minor KCM

Bakkie voor je takkie

Vanuit Hogeschool Rotterdam, Codarts en de Erasmus Universiteit werken studenten met docenten en onderzoekers in de stad, natuurlijk ook op Zuid. Bij de ontwikkeling van Cultuur&Campus zijn ook studenten betrokken. Zo startten in september 28 studenten van de minor Kunst & Cultuur management van Hogeschool Rotterdam. De kick off was bij Charlois aan het Water met een presentatie van Sander Hazevoet, een van de initiatiefnemers van dit paviljoen aan de kade. De studenten gingen vervolgens op de fiets de wijk in, samen met ‘gidsen’ Tineke Teunen en Hugo Bongers.

In de weken die volgden gingen de studenten vanuit Cultuurwerkplaats Tarwewijk in vier groepen aan de slag. De opdracht; een programma of activiteit ontwikkelen waarmee je bewoners en ondernemers in de wijk uitnodigt voor het gesprek over de inrichting van publieke binnen- en buitenruimte en kunst en culturele programmering.

“In een knalgele camper van de NettoMarkt tot metro Maashaven.”

De studenten ontwikkelden uiteenlopende concepten en trokken daarmee de buurt in. Er werd een cypher – een soort videoclip waarin jongeren eigen teksten over voor hen belangrijke onderwerpen rappen – opgenomen in samenwerking met de Charloisse producer Monta met zijn hiphop bus. De Rijdende Redactie reed gewapend met thermoskannen koffie en thee, stellingen en maquette materiaal met een knalgele camper van de NettoMarkt tot metro Maashaven, kris kras door de buurt. Onder de noemer Bakkie pleur met kleur ging een groep met een berg tekenspullen en plattegronden naar binnen bij diverse locaties voor ontwerpsessies met wie daar wilde en Bakkie voor je takkie hield op verschillende locaties podcast achtige interviews met bewoners.

Zo werden ideeën en suggesties opgehaald en bewoners gaven aan wat er leeft, speelt en/ of er ontbreekt  in de wijk; voor de kade worden onder andere voetbalvelden, een strandje en markten genoemd, evenals groen en ontmoetingsruimtes. Film kijken is een regelmatig genoemde suggestie door kinderen. Jongeren geven op hun beurt aan dat begeleiding naar beter welzijn en ruimte voor creativiteit en talentontwikkeling belangrijk zijn voor de wijk. Zij noemen inzet van rolmodellen uit de wijk om jongeren te begeleiden en te inspireren. Zij zien op Cultuur&Campus graag een plek waar jongeren kunnen samenkomen, en ze nieuwe mensen kunnen ontmoeten.

“Als je doorfietst naar het Zuiderpark heb je waanzinnig veel groen, maar hier niet. “

In december gaven de studenten het stokje over aan hogeschoolstudenten van de minor Citybranding. Zij werken tot eind januari aan hun opdracht Cultuur&Campus. Mocht u ze tegenkomen, ze gaan graag met u in gesprek.

De activiteiten van de studenten zijn te volgen via Instagram

insta screen