E-mail
om de tafel

Het stadmakerscongres

Cultuur&Campus werksessie tijdens het Stadmakerscongres.

Het Stadmakerscongres is HET jaarlijkse congres, georganiseerd door AIR, in Rotterdam waar een breed scala aan deelnemers (bewoners, kunstenaars, beleidsmakers, onderwijs, ontwikkelaars) zoals stadmakers met elkaar onderzoeken hoe de stad zich ontwikkelt en wat daarvoor nodig is. Een dag voor inspiratie, informatie en gesprek. Thema van deze editie: van wie en voor wie is de stad?

Tijdens de plenaire middagsessie staat de omgevingsvisie van de gemeente: veerkracht, energie en ruimte en het verhaal van de stad centraal. Er is aandacht voor de betekenis van het publieke interieur in de groeiende stad, zoals de grote groenplannen en de grote cultuurplannen (de Bibliotheek, Boijmans en Cultuur&Campus). Cultuur&Campus is uitgenodigd om daarnaast een werksessie te organiseren die dag.  In deze werksessie schetsen we een actueel beeld van de ideeën en stellen de vraag hoe te zorgen voor zoveel mogelijk verbinding en positieve impact op de omgeving.

“Heel goed dat de stad dit nu doet, zorgen dat het één stad wordt, met elkaar.”

Dr. Robin van den Akker, van de Erasmus Universiteit, zal vanuit het Rotterdam Arts and Sciences Lab (RASL) aansluiten bij de werksessie. “Ik ben heel enthousiast over de ontwikkeling van Cultuur&Campus. Heel goed dat de stad dit nu doet, zorgen dat het één stad wordt, met elkaar. Het moet een locatie worden waar hoger (kunst) onderwijs en wetenschap samenkomen, maar het moet ook een plek zijn ontwikkeld vanuit behoefte en wensen van de mensen die wonen en werken.

Vanuit RASL denken we dat de verbinding tussen verschillende vormen van kennis samenbrengen  kennisproductie versterkt. Als kunstenaar of wetenschapper leer je wat je kan bijdragen, niet alleen aan vakgenoten, maar je leert je juist te realiseren wat je kan bijdragen vanuit jouw expertise en kunde als je voorbij de kaders van je eigen vakgebied aan de slag gaat. De gesitueerde kennis, ook wel praktische, persoonlijke of ervaringskennis genoemd, nemen we net zo serieus als de inbreng door wetenschapper of kunstenaar. Belangrijk is het dat er geen hiërarchie is tussen de verschillende partijen, anders kom je niet tot een werkbaar proces. In het gebied gaan werken is eveneens essentieel, dus niet even iets halen maar echt daadwerkelijk met de mensen in een wijk of gebied werken.

Ik ben benieuwd hoe het project zich komende jaren gaat uitrollen. Iedereen wil denk ik voorkomen dat de campus als een dependance van het centrum wordt gezien in plaats van een onderdeel van dit stuk stad. Ik hoor graag hoe de stadmakers van de stad denken over contact maken met de wijk en hoe het sociale weefsel onderdeel kan worden van een project of programma. Ik ben nieuwsgierig wie daar ervaring mee hebben.” 

We gaan om tafel met elkaar. We maken graag gebruik van de denkkracht van onze stad. Maar we willen ook graag leren van elders. Bijvoorbeeld van Donica Buisman, oprichter en directeur van RAUM in Utrecht.

“Ik word altijd zo geïnspireerd van de diversiteit aan mensen, ideeën en plekken in de stad. Bij RAUM proberen we dat in het klein te evenaren.”

RAUM is een innovatief cultureel stadslab dat met exposities en events het toekomstige stadsleven vormgeeft samen met bezoekers en bewoners. De publieke ruimte geldt als uitgangspunt om hun ideeën en ervaringen samen te brengen. Deze creatieve placemaking-methodiek is een prachtige werkwijze om eindgebruikers een actieve rol te geven in het ontwerpen van de stad. We hebben Donica uitgenodigd om tijdens onze werksessie vanuit haar ervaring en kennis ons te inspireren en mee te denken en praten over Cultuur&Campus.

Het Stadmakerscongres kon in november helaas niet plaatsvinden. Uitstel is gelukkig geen afstel, het congres is verplaatst naar 14 februari 2022. We hopen dat u meedoet met de werksessie Cultuur&Campus. De uitnodiging en update voor inschrijving voor de editie op 14 januari volgt in januari. Houd de website in de gaten:  www.stadmakerscongres.nl

 

Lees het hele interview met Robin van den Akker